Moeder Maria

   Moeder Maria, mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. Ik weet dat gij een bron zijt van gaven,...