Pastores

Pastor Bert van der Wal, pr

Pastoor L.R. van der Wal

Telefoon: (0598) 85 18 61

 • Eerst aanspreekbare voor de geloofsgemeenschappen van Hoogezand/Sappemeer, Oude Pekela en Nieuwe Pekela.
 • Eerst aanspreekbare voor Persoonlijk pastoraat in deze drie geloofsgemeenschappen (huisbezoek).

 

Werkvelden
 • Liturgie (Eucharistievieringen, Liturgisch Rooster, speciale vieringen, toeleiding voor de Pastoraatgroepen en Werkgroep(en)- Liturgie)
 • Sacramentenbediening
 • Catechese (in samenwerking met catechese werkgroepen, R.K. scholen, eerste Heilige Communie, Vormsel, Doop, Huwelijk etc.)
 • Werkgroep Vorming
 • Bestuurlijk (Parochiebestuursvergadering)
 • Persoonlijk pastoraat (in samenwerking met Pastoraatsgroep)
 • Contacten met de R.K. Scholen aldaar

 

Pastor Bernhard Buit, pr

Pastor B.J.J. Buit, pr

Telefoon: (0598) 47 07 12

 • Eerst aanspreekbare voor de geloofsgemeenschappen van Veendam en Winschoten.
 • Eerst aanspreekbare voor Persoonlijk pastoraat in deze twee geloofsgemeenschappen (huisbezoek).
 • Contact met de R.K. Scholen aldaar.

 

Werkvelden
 • Sacramentenbediening
 • Diaconie
 • Jeugd en Jongeren
 • Gemeenschapsopbouw (waaronder website/parochiebladen)
 • Oecumene
 • Persoonlijk pastoraat (in samenwerking met Pastoraatsgroep)
 • Toehoorder parochiebestuursvergaderingen

Beide pastores willen hun bijdrage leveren in / voor de Oecumene binnen de duidelijk omschreven kaders van het mogelijke en geoorloofde.

 • Een van de twee pastores heeft de zgn. weekbeurt voor het behartigen van uitvaarten en noodpastoraat
 • De pastores hebben een aantal keren per jaar vrij weekend

Alle activiteiten en werkvelden van de beide pastores gaan in samenspraak / -werking met de diverse werkgroepen. Er zal een grote mate van overleg tussen hen gaan plaatsvinden.

Deel dit artikel