Vrede

Pastoraal woord

Als de meimaand nadert, worden niet alleen alle Oranjecomité’s weer onrustig vanwege al hun georganiseerde activiteiten voor Koningsdag en vooral de vraag of het mooi weer wordt, maar ook de 4-5 mei comités hebben hun programma weer opgesteld en communiceren actief over de kranslegging, de deelname van de Scouting of leerlingen van scholen, de vlag, de toespraak van de burgemeester en zo meer.

In onze zondagen na Pasen horen we meermalen het woord waarmee Jezus als de Verrezen Heer verschijnt aan zijn leerlingen: “Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u”

Het woord ‘vrede’  heeft daar meer de lading van ‘groet’ als van ‘het tegengestelde van oorlog’ (het woord Sjalom of shalom (שָׁלוֹם) is een Hebreeuws woord dat vrede, harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn en rust betekent.)

En waren we vorig jaar begin mei al erg bezorgd om de oorlog in Oekraïne, zo dichtbij, dit jaar raakt de verwoestende oorlog tussen Israël en Gaza ons diep. Dat voor een relatief kleine terreurgroep, een heel volk moet boeten, lijden, omkomen, is en blijft onbegrijpelijk. In heel Gaza is nauwelijks meer een veilige en bewoonbare plek… En dat is nog ver weg…

Ook in ons eigen land, in wijken van dorpen en steden zijn explosies, gewelddadige incidenten, ‘misdaden in de relationele sfeer’ en kleine familieruzies die grote gevolgen hebben.

Kennelijk is het heel moeilijk om vrede te bewaren, te herstellen, te koesteren en in woorden en daden uit te drukken. Woorden, eenmaal uitgesproken, blijven schuren, prikkelen, pijn doen. Uitpraten lijkt ondoenlijk.

Toch is en blijft dat de enige manier om met elkaar te leven op deze aardbol: elke relatie vraagt om respect, om liefde voor de naaste, wie deze persoon ook is, elk conflict vraagt om inzicht in de situatie en om communicatie. Teksten uit zowel de eerste brief van Johannes als uit het Johannesevangelie beschrijven de omgang van mensen met elkaar: Dat we gemaakt zijn om elkaar het leven te gunnen en elkaar te bevrijden, niet om de ander vast te zetten of het leven te ontnemen. Dat geldt overal en altijd en iedereen. Daarom: VREDE gewenst!

Pastor Nellie Hamersma-Sluis

 

 

 

Deel dit artikel