Nieuwe secretaris PCI

 

Per 1 april heeft bisschop van den Hout eervol ontslag verleend aan mevr. Cilia Wieringa-Teeling als secretaris van onze Parochiële Caritas Instelling  (PCI). Cilia was al op diverse fronten actief in de diaconie en de PCI en blijft dat gelukkig ook nog doen. We danken haar heel hartelijk voor al haar werk in de afgelopen jaren als secretaris van het PCI-bestuur.  Als haar opvolgster heeft de bisschop per dezelfde datum benoemd mevr. Annette Geesken-Oosterveld. In haar benoemingsbrief staat: “U vervult als bestuurslid vanuit christelijke overtuiging de taak om gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.” We wensen Annette heel veel succes bij deze belangrijke taak.

Deel dit artikel